შეკითხვა:

დავიბენი მიშველეთ! გაკვეთილი სეეხება ზამბარიანი ქანქარას რხევით მოძრაობას. იქ წერია, რომ შეკუმშული ზამბარის მაქს. პოტენციური ენერგია მაქსიმალური კინეტიკური ენერგიის ტოლია.  kA2/2=mV2/2 აქედან გამომდინარე კი---A2/V=m/k==>A/V=ფესვიm/k შემდეგ წერია წესი-წონასწორობის მდებარეობიდან მცირე გადახრისას ზამბარიანი ქანქარას რხევის პერიოდი არ არის დამოკიდებული ამპლიტუდაზე, ის პირდაპირპროპორციულია კვადრატული ფესვისა სხეულის მასიდან და უკუპროპორციულია კვადრატული ფესვისა სხეულის სიხისტიდან.     აი მთავარი გასაჭირიც! თუ მასა/სიხისტიდან ფესვზე დამოკიდებულია პერიოდი , მაშინ რატომ არაა დამოკიდებული ამპლიტუდაზე, როდესაც ვიცით რომ ფესვი:მასა/სიხისტე უდრის ამპლიტუდა/მაქს.სიჩქარე. გევეეედრებით დამეხმარეთ რა <3

პასუხი:

angryangry

შენ გითხრეს რომ  A2/V2  = m/k   და  \(T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}\)

ანუ მოცემული (ერთიდაიგივე ) k სიხისტის ზამბარის  და   მასზე გამობმული m (ერთიდაიგივე) მასის ტვირთის  შემთხვევაში A ამპლიტუდის გაზრდა გამოიწვევს  მაქსიმალური V სიჩქარის პროპოლციულ გაზრდას, რის გამოც რხევის სიხშირე  მაინც იგივე დარჩება-,

ეი რხევის სიხშირე(პერიოდის შებრუნებულია) არ არის დამოკიდებული  ამპლიტუდაზე -ო cheeky რომ იგი მხოლოდდამხოლოდ  მერხევი სისტემის პარამეტრებზე  ... k- ზე და m-  ზეა დამოკიდებული

--------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე