შეკითხვა:

გამარჯობა, იცით რა მაინტერესებს, ამპლიტუდა ხომ არის უდიდესი გადახრა წონასწორობის მდებარეობიდან--ამაში რა იგულისხმება-ანუ მე ვთქვათ რაღაცა დონეზე რომ გადავხარე და პირველი რხევა რომ შეასრულა ის გადახრა წონასწორობიდან თუ საერთოდ რაც შეუძლია გადაიხაროს? აი მაგალითად ავიღე მათემატიკური ქანქარა და გადავხარე 10 გრადუსით. მისი რხევის ამპლიტუდა ამ 10 გრადუსის შესაბამისია? თუ 360 გრადუსის შესაბამისი იქნება-რადგან მათემატიკ ქანქარა შემიძლია 360 გრადუსით გადავხარო?

პასუხი:

angry

 ქანქარა წონასწორობის მდგომარეობიდან შეიძლება გადახარო   მაქსიმუმ ჰა ,ჰა .....

ჰა,ჰა, ..ჰა.....          ჰა, ჰა..... ............................................... ჰა, ჰა  ..............900  -ით!!!!!!!!

(3600 ნიშნავს ერთ ბრუნსangry)

  მათემატიკური-ა   ქანქარა, თუ  მას  გადახრიან მცირე (5-70) კუთხით

-------------------------------------------------------------------------------------------------

მოცემული კონკრეტული რხევისას წონასწორობის მდებარეობიდან მაქსიმალურ გადახრის მოდულს  უწოდებენ რხევის ამპლიტუდას

--------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე