შეკითხვა:

ელექტროლიზის დროს ელექტროლიტურ აბაზანაში 10 წთ-ში გამოიყო 0.67 გ ვერცხლი.აბაზანასთან მიმდევრობით შეერთებულმა  ამპერმეტრმა უჩვენა 0,9ა. სწორია თუ არა ამპერმატრის ჩვენება?

პასუხი:

მოცემულია: \(t=10\) წთ=\(600\)წმ. \(m=0,67\)გ=\(0,67\cdot 10^{-3}\)კგ, \(k_{Ag}=1,1180\cdot 10^{-6}\)კგ/კ. უნდა ვიპოვოთ: \(I\).

როგორც ვიცით: \(m=k_{Ag}It\Rightarrow I=\frac{m}{k_{Ag}t}=\frac{0,67\cdot 10^{-3}}{600\cdot 1,1180\cdot 10^{-6}}\approx 0,99\) ა