შეკითხვა:

განსაზღვრეთ 1მ სიგრძის მათემატიკური ქანქარას რხევის პერიოდი ვაგონში,რომელიც მოძრაობს:1.ჰორიზონტალურად 5მ/წმ2 აჩქარებით.2.ჰორიზონტალურ სიბრტყეში უხვევს 5მ/წმ2 აჩქარებით.

 

პასუხი:

matqanqara.png - 29.09 kb