შეკითხვა:

a გვერდის მქონე კვადრატის თითოეულ წვეროში მოთავსებულია 1*10-6კ მუხტი.რა სიდიდის უარყოფითი მუხტი უნდა მოვათავსოთ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილში ,რომ მთელი სისტემა წონასწორობაში იყოს? შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

პასუხი:

--------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის