შეკითხვა:

რა მასის ალუმინი გამოიყოფა ელექტროლიზის დროს 30წთ-ში, თუ ელექტროლიტში დენის ძალა 2 ა-ია?

პასუხი:

მოცემულია: \(t=30\)წთ=\(1800\)წმ, \(I=2\)ა, \(k_{Al}=0,0932\cdot 10^{-6}\)კგ/კ. უნდა ვიპოვოთ \(m\).

როგორც ვიცით: \(m=k_{Al}It=0,0932\cdot 10^{-6}\cdot 2\cdot 1800=335,52\cdot 10^{-6}\)კგ.