შეკითხვა:

რა სიჩქარე ექნება კათოდიდან ამოტყორცნილ ელექტრონს ანოდთან,თუ დიოდის ანოდსა და კათოდს შორის ძაბვა 1000ვ-ია?

პასუხი:

მოცემულია: \(U=1000\)ვ, \(e=1,6\cdot 10^{-19}\)კ, \(m_{e}=9,1\cdot 10^{-31}\)კგ. უნდა ვიპოვოთ \(v\).

ენერგიის მუდმივობის კანონით: \(eU=\frac{m_{e}v^{2}}{2}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2eU}{m_{e}}}=\sqrt{\frac{2\cdot 1,6 \cdot 10^{-19}\cdot 10^{3}}{9,1\cdot 10^{-31}}}\approx 0,6\cdot 10^{12}\)მ/წმ.