შეკითხვა:

ამწეს 3000კგ მასის ტვირთი 20მ სიმაღლეზე ააქვს, შემდეგ 10მ მანძილზე ტვირთს ჰორიზონტალურად გადაადგილებს და 5 მ ქვევით უშვებს.გამოთვალე რა სიდიდის მუშაობას ასრულებს ამწე?(მექანუკური მუშაობა).

Gtoxvt Gamecit pasuxi

პასუხი:

ამოცანა ხარვეზით არის წარმოდგენილი, რამეთუ  ამწეს წევის ძალა წარმოადგენს გარეშე ძალას და მისი მუშაობა დამოკიდებულია მოძრაობის თანაბრობა-არათანაბრობაზე  და ტრაექტორიის  ფორმაზეც, რის გამოც მის მიერ შესრულებული მუშაობის შესახებ მსჯელობა ამოცანაში წარმოდგენილი პირობის არასრულფასოვნების გამო გაგვიჭირდება.

ამ ამოცანაში კითხვა ასე უნდა დაისვას: რა მუშაობას ასრულებს ტვირთის სიმძიმის ძალა ?

სიმძიმის ძალა კი მიეკუთვნება ე.წ. კონსერვატიულ ძალებს, სრომელთა მუშაობა  არ არის დამოკიდებული ტრაექტორიის ფორმაზე და მხოლოდ პოტენციური ენერგიის უარყოფითი ცვლილებით განისაზღვრება.

\(A = -\Delta mgh\)

შენს ამოცანაში ტვირთმა ზევით აიწია 20 - 5 =15 მ-ით, პოტენციურმა ენერგიამ მოიმატა 

3000 * 10 *15 = 450000 ჯ -ით, სიმძიმის ძალამ კი შეასრულა  უარყოფითი   (-- 450000 ჯ)

მუშაობა.

----------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე