შეკითხვა:

რას ეწოდება თბოგამტარობა?
 

პასუხი:

მსგავსი კითხვაზე პასუხი იხილე ბმულზე