შეკითხვა:

ელექტრულმა ძალებმა ლითონის რგოლი გაწყვიტეს,როცა ის დავმუხტეთ Q მუხტით.იგივე ლითონისაგან დაამზადეს რგოლი,რომლის ზომაც 2-ჯერ მეტია.რა მუხტი გაწყვეტს ახალ რგოლს?

პასუხი:

როდესაც ''გამჭიმავი" ძალა მიაღწევს მოცემული მავთულისათვის ზღვრულ

T ძალას, მავთული გაწყდება.

წარმოდგენილ ამოცანაში რგოლის ზომის 2- ჯერ გაზრდა გამოიწვევს გამჭიმავი

ძალის 16-ჯერ შესუსტებას, რის გამოც რგოლის გასაწყვეტად დაგვჭირდება 

გადაცემული მუხტის 4-ჯერ გაზრდა ( 16 = 42)

(მსჯელობისას ყველგან იგულისხმებოდა რომ რგოლის კვეთი ერთიდაიგივეა)

------------------------------------------------------------------

ვთქვათ მოცემულია ორი ერთნაირი ზომის რგოლი: - პირველი დამზადებულია  

9 - ჯერ მეტი სიმტკიცისს მასალისაგან, ვიდრე მეორე და პირველი რგოლი 

წყდება მასზე 1200 მკკ მუხტის გადაცემისას. რა მუხტის გადაცემისას 

გაწყდება  მეორე რგოლი?

 

olegi gabriadze