შეკითხვა:

R რადიუსიანი ლითონის ბირთვი დამიწებულია.ბირთვის ცენტრიდან L>R მანძილზე მოათავსეს q წერტილოვანი მუხტი.განსაზღვრეთ ბირთვის ზედაპირზე ინდუცირებული მუხტი.

პასუხი: