შეკითხვა:

განსაზღვრეთ ველის მუშაობა ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე, როცა მუხტი საწყის წერტილში ბრუნდება.

პასუხი:

ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე მუხტის გადაადგილებისას ანუ როდესაც მუხტი კვლავ საწყის წერტილ უბრუნდება ველი მუშაობას არ ასრულებს, ანუ ველის მუშაობა 0-ის ტოლია. ვრცლად, ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე არსებული თეორიული მასალა.