შეკითხვა:

ჯოუ-ლენცის კანონი რომელი ფორმულით გამოისახება?

პასუხი:

Q = I2R t