შეკითხვა:

ხის ძელაკი ბიძგით გაასრიალეს მაგიდის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე გარკვეული სიჩქარით, რის შემდეგაც ძელაკი S მანძილზე T დროში გაჩერდა. 

შეგიძლიათ ამიხსნათ რატომ უდრის ხახუნის კოეფიციენტი µ=ma/mg=a/g.       a - მოდულშია.

მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე