შეკითხვა:

H სიმაღლის ნახევარსფეროს ფორმის ჯამის ზედა მოპირდაპირე მხარეებიდან ერთდროულად უსაწყისო სიჩქარით იწყებს სრიალს 3m და m მასის სხეულები.დაჯახებისას ისინი მიეწებენ ერთმანეთს.რა მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლას შეძლებენ ერთად?

პასუხი:

olegi gabriadze