შეკითხვა:

როგორ იცვლება ჰაერიის მოცულობა გათბობისას , სიმკვრივე?

პასუხი:

თუ ჰაერს გავათბობთ მინის (ზოგადად მყარი მასალისაგან დამზადებულ) თავდახურულ  ჭურჭელში, მაშინ გაიზრდება მხოლოდ მისი წნევა ,  ხოლო მოცულობა და შესაბამისად სიმკვრივე  ცხადია არ შეიცვლება.

მაგრამ თუ ჰაერს გავათბობთ რეზინის თხელაპკიან ჭურჭელში ( მაგ, ბუშტში)  მაშინ წნევის გაზრდა უკვე გამოიწვევს მოცულობის გაზრდასაც (ბუშტი შედარებით გაიბერება)  რაც თავისმხრივ გამოიწვევს სიმკვრივის შემცირებას.