შეკითხვა:

N=600ვტ სიმძლავრის ელექტრული გამათბობელი ჩაუშვეს გამჭვირვალე კალორიმეტრში,რომელშიც m=600 გ წყალი ასხია \tau =5. წუთში წყალი გათბა \Delta t=46^{\circ}C-ით.ენერგიის რა k  ნაწილი გაატარა კალორიმეტრმა?

პასუხი:

თუ \(m\) მასის წყლის ტემპერატურა \(t\)-თი შეიცვალა, ესე იგი შესრულდა მუშაობა, რომელიც ტოლია \(Q=cmt\)\(\tau\)დროში კი ელექტრული გამათბობელი ასრულებს მუშაობას \(A=N\tau\). ესე იგი \(k=\frac{Q}{A}=\frac{cmt}{N\tau}=\frac{4200\cdot 0,6\cdot 46}{600\cdot 300}=0,644\).