შეკითხვა:

L  სიგრძის ერთგვაროვანი ბაგირი თანაბრად იყო გადაკიდებული ლურსმანზე. ბაგირის ერთ-ერთი ბოლო ოდნავ დასწიეს ქვევით და ხელი გაუშვეს. ბაგირმა მოძრაობა დაიწყო. რა სიჩქარე ექნება ბაგირს ლურსმნიდან მთლიანად ჩამოსრიალების მომენტში? (ხახუნი უგულებელყავით). მადლობას გიხდით წინასწარ......

პასუხი:

 

 პასუხი გავასწორე