შეკითხვა:

ორი თანამგზავრი ბრუნავს დედამიწის გარშემო. პირველი თანამგზავრის ორბიტის რადიუსი k - ჯერ მეტია, ვიდრე მეორე თანამგზავრის ორბიტის რადიუსი: R1/R2=k. რისი ტოლია პირველი თანამგზავრის სიჩქარის შეფარდება მეორის სიჩქარესთან v1/v2? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

თანამგზავრის ორბიტალურ მოძრაობას უზრუნველყოფს დედამიწის მიზიდულობის ძალა, რომელიც თანამგზავრს  ანიჭებს ცენტრისკენულ  ჩქარებას  ---  a = v/R

დაწერე ნიუტონის მეორე კანონები ორივე  შემთხვევისათვის:

\(G\frac{Mm_{1}}{R_{1}^{2}}=m_{1}\frac{v_{1}^{2}}{R_{1}}\Rightarrow G\frac{M}{R_{1}}=v_{1}^{2}\)     ........(1)     

ანალოგიურად ...................\(G\frac{M}{R_{2}}=v_{2}^{2}\)      .......(2) 

შეაფარდე (2) / (1) და მიიღებ .........???????

----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე