შეკითხვა:

ეს ამოცანა გამოვგზავნე იმიტომ რომ წიგნში არსებულ ამოხსნაში წინააღმდეგობაში მოვედი იმ მხრივ რომ იქ ეწერა რომ გამტარის მარჯვნივ მოძრაობისას ინდუქციური დენის მიმართულება დავადგინოთ მარცხენა ხელის წესითო,არადა ინდუქციური დენის მიმართულება დგინდება მარჯვენა ხელის წესით ეს ამიხსენით.აგრეთვე წიგნში წერია რომ ცვლადი მაგნიტური ველი წარმოქმოქმნის ცვლად გრიგალურ ელექტრულ ველს ამ შემთხვევაშიც ასე ხდებაააა?

პასუხი:

მაგნ ნაკადის    (  f = BS Cosa ) ცვლილებამ  შეკრულ კონტურში აღძრა გრიგ ელ ველი. მაგნ ნაკადის ცვლილება კი შესაძლებელია  სამი შემთხვევიდან ერთერთის მაინც  მოხდენით:

1) B მაგნ ველის  ცვლილებით

2) S ფართობის ცვლილებით  (ჩვენი შემთხვევა)

3)  კუთხის ცვლილებით (მაგ კონტურის ბრუნვით , როგორც ეს ხდება ცვლადი დენის გენერატორებში).

------------------------------------

   გააასაგებიააააა?laugh