შეკითხვა:

სხეული მოძრაობდა წრფივად და მუდმივი სიჩქარით.მასზე 2 წამის განმავლობაში იმოქმედა მოძრაობის მიმართულების მართობულმა 3 ნ-ის ტოლმა ძალამ.ამის შემდეგ სხეულის იმპულსი გახდა 10კგ.მ/წმ განსაზღვრეთ მისი საწყისი იმპულსი.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე