შეკითხვა:

გამარჯობა.როგორ დავადგინო გამტარში გამავალი დამუხტული ნაწილაკების სიჩქარის მიმართულება? წინასწარ მადლობა.

პასუხი:

გააჩნია რა გაქვს მოცემული.

დენის მიმართულებად მიჩნეულია გამტარში დადებითი მუხტის მოძრაობის  მოძრაობის მიმართულება (უარყოფითი მუხტის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულება). დენი კი ყოველთვის მიედინება მეტი პოტენციალის ბოლოდან ნაკლები პოტენციალის ბოლოსაკენ ( +   -დან   --  -კენ).

შენ კი  პირიქით მოგიწევს მსჯელობა.