შეკითხვა:

გამარჯობა.ინდუქცია მაგნიტური ველის მახასიათებელია,მაგრამ ვერ მივხდი,კონკრეტულად რას ნიშნავს და რასთანაა დაკავშირებული,გთოხვთ,ამიხსნათ.წინასწარ დიდი მადლობა.

პასუხი:

ცდები ადასტურებენ, რომ დენიანი გამტარები ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ. იმ შუალედურ რგოლს, რომლითაც ხორციელდება ეს ურთიერთქმედება მაგნიტურ ველს უწოდებენ - ანუ თითოეული დენი თავის გარშემო ქმნის   თავის საკუთარ მაგნიტურ ველს და ვამბობთ, რომ პირველ დენზე მოქმედებს მეორის მაგნ ველი და პირიქით....

მაგნ ველის ძალურ მახასიათებლად  შემოტანილია  ''მაგნ ველის B ინდუქცია'', რომელიც გვიჩვენებს თუ რა ძალით იმოქმედებს ეს მაგნ ველი მასში შეტანილ სხვა  დენიან გამტარზე. ამისათვის ამ მაგნ ველში B წირების მართობულად შეიტანენ L   სიგრძის      I  დენიან გამტარს და გაზომავენ მასზე მოქმედ  F   ძალას ( რომელსაც ამპერის  ძალასაც უწოდებენ) შემდეგ კი ამპერის ფორმულის მეშვეობით დაადგენენ  -ს მნიშვნელობას:     \(B= \frac{F}{IL}\)

ანუ --- თუ გვეუბნებიან რომ მაგნ ველის   მოცემულ უბანში    B    ინდუქცია   3 ტლ(ტესლა) - აო, ეს ნიშნავს რომ ამ უბანში 1 მ სიგრძის  1 ა დენიიანი   გამტარის წირების მართობულად შეტანისას ამ გამტარზე  ჩვენი  მაგნ ველი იმოქმედებს 3 ნ ძალით.

სწორი დენიანი            

გამტარის მაგნ ველის ინდუქციის  B წირებს კი აქვთ გამტარის მართობულ სიბრტყეში '' მარჯვენა ხრახნიანი'' კონცენტრული  წრეწირების სახე (ცენტრით გამტარზე)

--------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე