შეკითხვა:

ძალიანა გთხოვთ დამეხმარეთ განსაზღვრეთ იმ ძალის მოდული,რომლითაც უნდა ვიმოქმედოთ ძელაკზე რომ იგი თანაბრად სრიალებდეს ქვევით დახრილ სიბრტყეზე თუ ძელაკის მასაა 1 კგ ხახუნის კოეფიციენტი 0,1 ხოლო სიბრტყის დახრის კუთხეა 30 გრადუსი.

პასუხი:

 

 

 

 

ოლეგი გაბრიაძე