შეკითხვა:

4 მ/წმ სიჩქარით მოძრავი 1 კგ მასის სხეული შეეჯახა 5 კგ მასის უძრავ სხეულს და ამის შემდეგ მან გააგრძელა მოძრაობა 3მ/წმ სიჩქარით თავდაპირველი სიჩქარის მართობული მიმართულებით.რა სიჩქარე შეიძინა 5 კგ მასის სხეულმა?

პასუხი:

 

ოლეგი გაბრიაძე