შეკითხვა:

2) რომელი ფიზიკური სიდიდის ერთეულს შეესაბამება გამოსახულება  (ჯოული (გავამრავლოთ) კგ)½

პასუხი: