შეკითხვა:

70 კგ მასის კაცი, რომელიც 7მ/წმ სიჩქარით მოძრაობდა დაეწია 2მ/წმ სიჩქარით მოძრავ 30კგ მასის ურიკას და შეახტა . რა სიჩქარით იმოძრავა ურიკამ?

პასუხი:

m1 = 70 კგ ....   v1  = 7 მ/წმ

m2 = 30 კგ .......v2 = 2 მ/წმ 

----------------------------

V = /

სისტემის იმპულსი კაცის შეხტომამდე   Pm1vm2v2

სისტემის იმპულსი შეხტომის შემდეგ    P2 = (m1 m2)V

იმპულსის შენახვის კანონი   P1 P2      ------- >>>>>>>   V = .......?