შეკითხვა:

გამარჯობა.გთხოვთ,ამიხსენით,რა დანიშნულება აქვს სახურებელ ელემენტს ელექტრულ წრედში.

პასუხი:

ისეთ ელექტროხელსაწყოებში როგორიცაა უთო, ელექტრომადუღარა,  ელექტროქურა თუ სხვა ელექტროგამათბობლები გამოყენებულია   სახურებელი  ელემენტი, რომელსაც ხშირად სპირალის სახე აქვს. მასში დენის გავლისას გამოიყოფა სითბო.