შეკითხვა:

2)რამდენით გაიზრდება ქვაბის მიერ მაგიდაზე წარმოებული წნევა,თუ მასში ჩავასხავთ 3.9 ლიტრ წყალს?

ქვაბის ძირის ფართობია 1300სმ2

პასუხი:

V = 3,9 ლ ...... მისი მასა - m= 3,9  კგ .... g = 10 ნ/კგ...       S =1300 სმ2 = 0,13 მ2

წარმოებული წნევა \(p=\frac{F}{S}=\frac{mg}{S}\) =  ....... 300 პა.