შეკითხვა:

10 მკფ ტევადობის კონდენსატორს გადასცეს 4 მკკ მუხტი გამოთვალეთ დამუხტული კონდენსატორის ენერგია

პასუხი:

C = 10 მკფ = 10 X 10-6  ფ  .......... q = 4 მკკ  = 4 X 10-6 

------------------------------------------------------------

W = ?

დამუხტული კონდესატორის  ენერგია  შეიძლება ჩაიწეროს   სხვადასხვაგვარად: 

W = qU / 2 = q2 /2C = CU2 /2   სადაც გამოყენებილია კონდენსატორის ელექტროტევადობის ფორმულა

  C = q / U, ასე რომ შენ უნდა გამოიყენო ფორმულია:          W = q2 /2C = ............. ჯ