შეკითხვა:

გამარჯობათ, მაინტერესებს თუ სხეულის სიჩქარე მცირდება 3-ჯერ მაშინ მისი იმპულსი 
ა)მცირდება \sqrt{3}-ჯერ
ბ)მცირდება 3\sqrt{3}-ჯერ
გ) მცირდება 3-ჯერ
დ)მცირდება 9-ჯერ

პასუხი:

გამარჯობათ, როგორც ვიცით სხეულის იმპულსი ტოლია სხეულის მასისა და მისი სიჩქარის ნამრავლის, ანუ სხეულის იმპულსი პირდაპირპროპორციულია მისი სიჩქარის. ესე იგი თუ სხეულის სიჩქარე მცირდება 3-ჯერ, მისი იმპულსიც 3-ჯერ შემცირდება. სწორი პასუხია გ) მცირდება 3-ჯერ.