შეკითხვა:

გამარჯობათ, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეეთ

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე V სიჩქარით მოძრავი 3m მასის პლასტილინის ბურთულა შეეჯახა m მასის უძრავ პლასტელინის ბურთულად და შეეწება მას. რისი ტოლია ბურთულების სიჩქარე შეწეპების შემდეგ?

მექანიკური ენერგიის რა ნაწილი გადავა შინაგან ენერგიაში?

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის 

მიუხედავად  იმისა რომ  ვიდეოს  დასაწყისშივე  ხაზგასმულია ბურთულების არადრეკადი დაჯახება, ბოლო ნაწილში მაინც  გაიპარა პატარა შეცდომა.......მოკლედ, ეს  ამოცანა ეხება ბურთულების არადრეკად დაჯახებას.

---------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე