შეკითხვა:

დახაზეთ სქემა, რომლის მიხედვით შედგენილი წრედით შეძლებთ დერეფნის შუაში მოთავსებული ნათურის ანთებას და ჩაქრობას დერეფნის ორივე მხრიდან. გამოიყენეთ დენის წყარო, ორი გადამრთველი და სადენები.

მადლობა წინასწარ...

პასუხი:

 

 

ოლეგი გაბრიაძე