შეკითხვა:

გამარჯობათ. თუ შეიგძლიათ იქნებ დამეხმაროოთ

220ვ ძავბის ქსელში ჩართულ ელექტროქურაზე რომლის წინაღობაა 22 ომი აცხელებენ 5 ლ წყალს. წყლის საწყისი ტემპერატურაა 20C. რა რაოდენობის წყალი დარჩება ჩაიდანში 30წთ-ს შემდეგ, თუ დახარჯულ ელექტროენერგიის მხოლოდ 80% გადაეცემა წყალს სითბოს სახით? (წყლის ორთქქლადქცევის კუთრი სითბოა 2260კჯ/კგ, ხოლო კუთრი სითბოტევადობა 4200ჯ/კგ)

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის 

პასუხი  გასცა: ოლეგ გაბრიაძემ