შეკითხვა:

გამარჯობათ, გთხოვთ დამეხმაროთ...

განსაზღვრეთ მუშაობა, რომელსაც შეასრულებს 320 გ ჟანგბადი 10k -ით იზობარულად გათბობისას.

წინასწარ მადლობა.
 

პასუხი:

m = 320 გ ........M = 32 გ/მოლი .......R = 8,31 ჯ/(მოლი k) ....... \(\Delta\)T = 10 k ....... P = const

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A = ?

A =  P\(\Delta\)V =(m/M)R\(\Delta\)T = .........