შეკითხვა:

წყლის გაფართოების თავისებურებებზე ან ზოგადად წყლის მნიშვნელობაზე ფიზიკაში საინტერესო ინფორმაცია ხომარიცით? პროექტისთვის მჭირდება

პასუხი:

შეგიძლიათ მიჰყვეთ ამ ბმულს ჩვენს საიტზე.