შეკითხვა:

ორი პარალელური გამტარი ერთმანეთს იზიდავს, როცა მათში დენი ერთნაირი მიმართულებისაა და განიზიდავს, როცა დენი საპირისპირო მიმართულებისაა. რატომ? :(((  წინასწარ დიდი მადლობა <3 <3 <3 ჩემს წინა კითხვაზე თქვენი პასუხიც ძალიან დამეხმარა იმ გაკვეთილის გაგებაში დიდი მადლობა <3

პასუხი:

იხ. ბმული

დენების ურთიერთქმედება გამოწვეულია მაგნიტური ველებით: ერთი დენის მაგნიტური ველი ამპერის ძალით მოქმედებს მეორეზე და პირიქით.

 

ნახ. 3.

სწორი დენიანი გამტარის მაგნიტური ველი

ნახ. .4.

პარალელური და ანტიპარალელური დენების მაგნიტური ურთიერთქმედება