შეკითხვა:

ელექტროქურის სპირალის სიგრძის ორჯერ შემცირებისას მოხმარებული სიმძლავრე:

ა. ორჯერ გაიზარდა

ბ. ოთხჯერ შემცირდა

გ.ორჯერ შემცირდა

დ.არ შეიცვალა 

იქნებ დამეხმაროთ? ვერ ვხვდები რომელია სწორი და რატომ? :( 

პასუხი:

სპირალის სიგრძის ორჯერ შემცირება გამოიწვევს მისი წინაღობის ორჯერ შემცირებას.

როგორც წინა ამოცანაში აღნიშნავდი, მის მიერ მოხმარებული დენი სიმძლავრის ფორმულები შეიძლება  წარმოდგენილ იქნას სამი  ვარიანტით:

P = UI .....(1) ...........P = I2R ....(2) ..........P = U2/ R .......(3)

და რადგანაც საუბარია ელექტროქურაზე, სავარაუდოდ მას ყველა შემთხვევაში  რთავენ  ერთიდაიგივე ძაბვაზე  –( დიდი ალბათობით 220 ვ –ზე) თუმც ჯობდა ამის თაობაზე ამოცანის პირობაშიც  ყოფილიყო  შესაბამისი მითითება.

მოხმარებული სიმძლავრეების შესადარებლად ცხადია ჯობს  გამოიყენო      მე – smiley ფორმულა