შეკითხვა:

განსაზღვრეთ r რადიუსიანი მარყუჟის შემოწერისას ბურთულას მინიმალური სიჩქარე  მარყუჟის ზედა A წერტილში

პასუხი:

\(\frac{mv_{min}^{2}}{r}=mg\)

\(v_{min}=\sqrt{rg}\)