შეკითხვა:

რა მანძილს გაივლის სხეული 3 წამის განმავლობაში, თუ ის იწყებს თავისუფალ ვარდნას?

პასუხი:

თავისუფალი ვარდნისას t დროში სხეული გადის მანძილს

\(\dpi{120} h=\frac{gt^{2}}{2}\)

ჩასვით სულ რაღაც 3 წამი.