შეკითხვა:

გზის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ველოსიპედის თანაბარი მოძრაობისას მის უკანა საბურავზე ხახუნის ძალა

ა)არ მოქმედებს.      ბ)მოქმედებს და აქვს მოძრაობის მიმართულება

გ)მოქმედებს და აქვს მოძრაობის საპირისპირო მიმართულება

პასუხი:

ველოსიპედისტი როცა პედლებს აბრუნებს, იგი ბრუნვით მოძრაობას ჯაჭვური ღვედის მეშვეობით გადასცემს უკანა ბორბალს, რომელიც თავის მხრივ ბრუნავს და საბურავის გზის საფართან შეხების და იმის გამო, რომ მათ შორის არსებობს ხახუნი, იწვევს ველოსიპედის გადაადგილებას საბურავსა და გზის საფარს მოქმედი ხახუნის ძალის საპირისპირო მიმართულებით. ანუ სწორია პასუხი გ).