შეკითხვა:

განსაზღვრეთ 36 ნკ მუხტის ველის დაძაბულობა მისგან 18 სმით დაშორებულ წერტილში

პასუხი:

მსგავსი კითხვა უკვე დევს ჩვენ საიტზე