შეკითხვა:

გამარჯობა. ერთი ამოცანა მაინტერესებს: დიდი მრგვალი ოთახის დიამეტრია 20მ, ჭერის სიმაღლე 3,2მ. ცენტრში დგას კუბის ფორმის დიდი სეიფი, რომლის სიმაღლე 3მ. იატაკზე დგას სათამაშო კატაპულტი. მისი მეშვეობით გვინდა შევაგდოთ კენჭი სეიფის სახურავის შუაში ისე, რომ კენჭი ოთახის ჭერს არ შეეხოს. რა მინი მალური სიჩქარეა ამისთვის საჭირო? ოთახის ჭერის რა სიმაღლისთვისაა ეს საერთოდ შესაძლებელი. 

პასუხი:

ამოცანა საინტერესოა.... საქმის გამარტივების მიზნით პირიქით მოვიქცეთ:   ყუთის ცენტრიდან ისეთი მინიმალური სიჩქარით  გადმოვისროლოთ სხეული, რომ ყუთს გადმოევლოს და არც ჭერს შეეხოს. უნდა გამოვიყენოთ ასვლის მაქსიმალური და ჰორიზონტალური ფრენის მაქსიმალური მანძილები:.....ასეთ ამოცანას რომ შეეჭიდები, ცხადია ყველა წვრილანს არ დაგიწერენ, თუმც დაწერილია მთავარი ალგორითმი  და მისი შემოკლებებით ამოხსნა...

gasrol.jpg - 214.18 kB