შეკითხვა:

გამარჯობათ, ამოცანა არის შემდეგნაირი: გამოთვალე ტალღის რხევის პერიოდი თუ მისი ტალღის სიგრძე 15მეტრია. მე გამოვთვალე ასე

T=ლამბდა/სიჩქარე

T=15/3*10მერვე ხარისხში მ/წმ

T=45*10მერვე ხარისხში

სწორია თუ სულელობა დავწერე?

პასუხი:

საკითხის გადაჭრის გზა სწორია..... დანარჩენი თავად განსაჯე   თუ რამდენად უდრის    15/3*10მერვე ხარისხში მ/წმ     45*10მერვე ხარისხში....