შეკითხვა:

ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ

ბატარეა შედგება 10 მიმდევრობით შეერთებული ელემენტისაგან. თითოეულის ემძ 10ვ-ია და შიგა წინაღობა 4 ომი. ბატარეა შეერთებულია ელექტროლიტის აბაზანასთან, რომლის წინაღობაა 200ომი. რა მასის თუთია გამოიყოფა ელექტროდზე 6 სთ-ის შემდეგ? თუთიის ელექტროქიმიური ექვივალენტი ტოლია 0,4.10-6 კგ/

პასუხი:

N=4  ....  £ = 10 ვ  ....  r = 4 ომი    ....       R = 200 ომი...  k = 0,4 * 10-6 კგ/კ.....      t = 6 სთ =  ...?  წმ....

---------------------------------------------------------

   m  =  ???

m = kIt..........   I = N£ /  (R + Nr)   ....    დაამუშავე....

-------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში