შეკითხვა:

ძალიან მჭირდება პასუხში შეცდომაა და მაინტერესებს როგორ იხნება ის ვიცი რომ პარალელურად უნდა შევაერთო 4 გამტარი მაგრამ რა სიდიდის წინაღობები მაგას ვერ ვითვლი პასუხში წერია 250 ომი ოთხივე გამტარი მაგრამ მაგ შემთხვევაზე უფრო დაბალი წინაღობაც ვიპოვე. ამოცანა:გვაქვს გამტარი რომელიც უძლებს მაქსიმუმ 1ა დენს. ამ გამტარის წინაღობაა R=1000ომი. როგორ დავამზადოთ ამ გამტარისგან მაქსიმალური სიმძლავრის U=220 ვ ძაბვის ქსელისთვის გათვალისწინებული სახურებელი.

პასუხი:

1)     გეკითხებიან   როგორ  უნდა  დავამზადოთ-ო!

როგორც ჩანს გაქვს  1000 ომიანი  წინაღობის   გამტარი მავთული და  იგი უნდა  დაჭრა....   და მერე ისეთნაირად ჩართო, რომ სრული წინაღობა იყოს მინიმალური...

რადგანაც  მაქსიმალური  დენი დასაშვებია   1 ა.... ე ი  1ერთი ნაჭერის    მინიმალური  წინაღობა   უნდა იყოს  220 ომი...  ე.ი უნდა დაჭრა  1000: 220 = 4 მთელი  +  6/11  ----- ოთხი  220  + 120 ...........

120 ომიანს  ''გადააგდებ''  და   4 ცალ  220-იანს   ჩართავ პარალელურად  და  მიიღებ  მაქსიმალურ სიმძლავრეს...

თუ მაინცდამაინც  ''ვენებს  გადაიჭრიან''  და ''გადაგდება''არ შიძლებაო, მაშინ  დაჭრი  სამი  220 +  340  და მათ ჩართავ  პარალელლურად....მიიღებ  ოდნავ ნაკლებ  სიმძლავრეს.

და თუ ყველა ერთნაირი   უნდა იყოსო,  მაშინ დაჭრი  ოთხი 250 ომიანად ....