შეკითხვა:

იპოვეთ m=58 გრ ჰაერის სითბოტევადობა მუდმივი მოცულობის პირობებში, თუ მისი კუთრი სითბოტევადობა მუდმივი წნევის პირობებში  c=1000 ჯ/კგ.გრად.

მოც: mჰაერი= 58გრ

        c=1000ჯ/კგ.გრად.

        v=const.

        p=const.

Cჰაერის=?

ფორმულაში დახმარება მჭირდება, მადლობა წინასწარ

პასუხი:

   ანსხვავებენ:

1)   კუთრი  სითბოტევადობა     c (პატარა სიმბოლო)  -  [ ჯ/(კგ.კელ) ]

2)   სითბოტევადობა C  (დიდი სიმბოლო  )  - [ჯ/კელ]

3)   თერმოდინამიკაში     მოლური  სითბოტევადობა   [  ჯ/(მოლი. კელ)]  ანუ ერთი მოლი აირის  m = M   სითბოტევადობა   C.    იგი ორნაირია  შესაბამისად   მუდმივი წნევისას და მუდმივი   მოცულიბისას.   იდეალური აირისათვის :  Cp = Cv  + R     

-------------------------------------------

შენ გეკითხებიან:    Cv = nCv = (m/M) Cv = (m/M) ( Cp - R )       სადაც       Cp   Cn = (cp.m) / (m/M) = cp M  .....   (  n - იგივე ''ნიუ''  ნივთიერების რაოდენობაა,   ხოლო      M = 29  გ/მოლი   ჰაერის მოლური   მასაა) 

--------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში