შეკითხვა:

 

რა სიჩქარეს შეიძენს ელექტრონი ამაჩქარებელში, რომელშიც პოტენციალთა სხვაობა 1000-ია?

პასუხი:

გამარჯობა  ლუკა!

ჯერ შენ ამოხსნის შენეული  ვერსია წარმოადგინე და თუ საჭირო  იქნება მერე დაგეხმარები.  ჩვენ აქ საშინაო დავალებებს არ ვაკეთებთ.

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში