შეკითხვა:

რისი ტოლი უნდა იყოს  X  წინაღობა, რომ ჯაჭვის სრული წინაღობა არ იყოს დამოკიდებული  ჯაჭვში რგოლების რიცხვზე?...

პასუხი:

winag-n--.jpg - 186.32 kB

P.S.   უფრო ზუსტი გაანალიზებისას  შეიძლება იმის ჩვენებაც, რომ   X -ის ამ მნიშვნელობისას  ჯაჭვის    სრული  წინაღობა   დამოკიდებული არ არის   n  ის სასრულობა/უსასრულობაზე  ---  n = 1;2;3; ... მნიშვნელობებისთვისაც  იგივე შედეგზე გავდივართ.   შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თავად.

---------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში