შეკითხვა:
ორი სხეულებისგან დიდი მანძილით დაშორებული გამტარი ბურთულად რადიუსია R მუხტია q ხოლო პოტენციალი f ..ნულას ითვლება პოტენციალი ბურთულისგან უსასრულოდ შორს. ბურთულის ცენტრიდან 2R მანძილზე მოათავსეს 2q წერტილოვანი მუხტი, რა იქნება ბურთულას პოტენციალი?

პასუხი:

განხილულია   2019  წლის მასწავლებელთა   სასერთიფიკაციო  გამოცდების   სამი  ამოცანაmasw-_35-2019.jpg - 377.49 kB

 

------------------------------------------------------------------------

არ ვიცი ეს ამოცანა გაარჩია თუ არა თავად ბ-მა ელექსანდრემ, და თუ გაარჩია რატომ  პროტესტის გრძნობა არ გაუჩნდა: '' რა უნდა აქ W ''-სო...   მაგრამ  ბ-მა მალხაზმა( მჟავე  კომბოსტოს(კომპოტებისაც!)  იდეალური რეცეპტები რომ აქვს)  კი ნამდვილად გაარჩია და:  ''აქ W-ს ნაცვლად  პარა... პარაბოლა უნდა იყოს''-ო, ანუ

მყის სიჩქარეს საწინააღმდეგო მიმართულება უნდა ქონდეს-ო   და პასუხი  უფრო მარტივიც იქნება-ო .... V-ო!

მართალია ეს კაცი  და ...laugh

და თუ იუმორი ვერ გაიგეთ, აი მაშინ კონსულტაციები გაიარეთ  ნიკა არაბიძესთან.

---------------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში